Advies
Hoewel veel organisaties hun doelen helder hebben, lukt het vele niet de beoogde resultaten te halen. De oorzaak ligt vaak in historisch gegroeide, onbewuste aannamen van betrokken medewerkers en het management.

Systeemdenken
Mijn adviezen betrekken het gehele systeem van de organisatie; hoe werken mensen en processen samen, welke onderliggende oorzaken zorgen ervoor dat bestaande systemen niet werken en niet veranderen, et cetera.