Coaching
Bij coaching gaat het om de persoonlijke begeleiding van leidinggevenden en uitvoerenden. Sleutel is het stimuleren van het zelfsturend vermogen en de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker.

Oplossingsgericht
Door mijn oplossingsgerichte manier van werken krijgt de medewerker praktische handvatten aangereikt en kan hij snel resultaat boeken. Ik zet hierbij mijn ervaring en kennis van organisatiestructuren en –culturen in.

Performance coaching


Een vorm van coaching gericht op verbetering van de persoonlijke effectiviteit. Dat gebeurt door nieuwe inspiratie op te doen of door de eigen kwaliteiten beter te leren kennen en te benutten. Afhankelijk van het inzicht van de medewerker wordt in relatief korte trajecten een actieplan opgesteld, waarmee de medewerker aan de slag gaat.

Management coaching

Leidinggevenden dienen coachende vaardigheden te hebben. Daarbij gaat het om de balans tussen persoonlijke en zakelijke doelen. Voor managers is het daarom verstandig om te sparren over zichzelf en hun organisatie. Met mijn ideeën en ervaring bied ik managers de spiegels en praktische handvatten waarmee ze verder kunnen.