Coaching
Talenten van uw medewerkers ontdekken en benutten. Ten voordele van henzelf en de organisatie. Daar is mijn manier van coachen en superviseren op gericht.

Samen met u en de cliënt kijk ik naar de context waarin begeleiding nodig is. Ligt de uitdaging in de organisatie of eerder in de sfeer van de persoonlijke competenties? Samen bepalen we het doel.
In de coaching begeleid ik de cliënt naar het vinden van oplossingen. Daarbij stuurt de cliënt het proces.