Resultaat
Als werkprocessen zijn verbeterd, merkt u dat aan het gemak waarop u op de processen kunt sturen. Goede werkprocessen zijn logisch, helder en beschrijven eenduidig rollen en verantwoordelijkheden. Meestal blijken alle betrokkenen na de verbetering meer tevreden: goede communicatie, goede producten, informatie wordt op tijd en op de juiste plaats gegeven.

Methode
Met doelgerichte interviews of groepsgesprekken haal ik boven water wat de doelen van de organisatie zijn en welke concrete resultaten voor betrokkenen (‘klanten’) geboekt moeten worden. Tevens maak ik duidelijk welke communicatie en processen ervoor zorgen dat dit gebeurt. In evaluaties met het management wordt vervolgens gekozen voor een aanpak die leidt tot de gewenste resultaten.

Oplossingsrichting
Een oplossing ligt altijd in het geheel van het systeem. Daarom dienen hervorming van processen, vastleggen van een heldere communicatiestructuur en, niet op de laatste plaats, training van medewerkers een coherent geheel te vormen.

Kwaliteit
Omdat ik organisatieculturen en de daaruit voortvloeiende (belemmerende) patronen snel doorzie, ben ik in staat managementteams te begeleiden bij het formuleren van inspirerende uitdagingen, waarmee ze een volgende stap in hun (re)organisatie kunnen zetten.