‘Veranderen is leren, leren is veranderen.’

Verandermanagement
Het uiteindelijke doel van verandertrajecten is prestaties verbeteren. Een duurzame verandering kan echter alleen plaatsvinden als concrete en blijvende aanpassingen in gedrag (denken en dus doen) het resultaat zijn. Daarvoor is een manager nodig die in staat is mensen te verleiden hun oude patronen los te laten.

Communicatie
Een goede afstemming tussen strategie en uitvoering bij verandertrajecten is essentieel. Daarvoor is communicatie cruciaal. Communicatie zonder heldere achterliggende strategische keuzes heeft geen richting en mist dus doel. De communicatie van een ‘verandermanager’ moet daarom letterlijk doelgericht zijn.


 

Leidinggeven aan veranderingen

Voor het leidinggeven aan veranderingen bestaan geen simpele regels. Het is een zeer contextgevoelige activiteit die vraagt om goede communicatieve, sociale, politieke en visionaire kwaliteiten.

Resultaat
Met mijn veelzijdige ervaring ben ik in staat een rol te spelen bij verandertrajecten. Niet alleen als projectleider, maar ook als ‘second opinion’, toetssteen, meedenker en ondersteuner bij het ontwikkelen van ideeën. In ieder geval haalt u met mij iemand in huis met oog voor resultaat.